Sự kiện trước

DIỄN ĐÀN NGÂN HÀNG BÁN LẺ VIỆT NAM 2016

DIỄN ĐÀN NGÂN HÀNG BÁN LẺ VIỆT NAM 2015

Thời gian: Ngày 01/12/2016

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Tp.HCM, Việt Nam

Chủ đề hội thảo: Nâng tầm quyền lợi của  khách hàng cùng sự phát triển bền vững của ngân hàng số

Thời gian: Ngày 17 – 18 /11/2015

Địa điểm: Khách sạn Gem Center, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

Chủ đề Hội thảo: Mô hình ngân hàng thế hệ mới: Công nghệ hiện đại làm nền tảng, Khách hàng làm trọng tâm

Hình ảnh sự kiện

Hình ảnh sự kiện

ASEAN BANKER FORUM 2014

ASEAN BANKER FORUM 2013

 

 

Thời gian: Ngày 02- 03/12/2014

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Tp.HCM, Việt Nam

Chủ đề hội thảo: Phát triển Ngân hàng bán lẻ hướng tới mô hình hiện đại và toàn diện

Thời gian: Ngày 18 – 19/11/2013

Địa điểm: Khach sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Tp.HCM, Việt Nam

Chủ đề Hội thảo: Khác biệt hóa Dịch vụ Ngân hàng thông qua đổi mới kênh phân phối và tối ưu hóa hoạt động

Hình ảnh sự kiện

Hình ảnh sự kiện

ASEAN BANKER FORUM 2012

ASEAN BANKER FORUM 2011

 

 

 

Thời gian: Ngày 03 – 05/12/2012

Địa điểm: Khách sạn New World, Tp.HCM, Việt Nam

Chủ đề Hội thảo: Ngân hàng bán lẻ: Xây dựng lợi thế cạnh tranh giúp gắn kết và duy trì khách hàng

Thời gian: Ngày 07 – 08/12/ 2011

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Tp.HCM, Việt Nam

Chủ đề Hội thảo: Ngân hàng bán lẻ: Nhận diện những yếu tố quyết định thành công và vai trò của công nghệ trong việc xây dựng lợi thế cạnh tranh của ngân hàng

Hình ảnh sự kiện

Hình ảnh sự kiện