NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

 

Website :

www.lienvietpostbank.com.vn

Address :

Capital Tower, 109 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Ha Noi, Viet Nam
Tel. : (+84-24) 62 668 668 

Fax :

 

Profile

 

Được thành lập từ tháng 3/2008, trải qua hơn 10 năm phát triển, LienVietPostBank đã đạt được những thành tích rất ấn tượng về kinh doanh, phát triển mạng lưới, uy tín thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế, tiếp tục là ngân hàng hàng đầu về trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Tính đến thời điểm 30/9/2018, Tổng tài sản của Ngân  hàng đạt 167.328 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt hơn 117.000 tỷ đồng, huy động khách hàng đạt hơn 150.000 tỷ đồng. Về mạng lưới, LienVietPostBank là ngân hàng thương mại cổ phân có mạng lưới lớn nhất Việt Nam, với gần 400 Chi nhánh/ Phòng Giao dịch trải khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước và hơn 1.000 Phòng Giao dịch Bưu điện và quyền khai khác hơn 10.000 điểm giao dịch Bưu điện