Lý do tài trợ

Là Nhà Tài trợ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2018 giúp doanh nghiệp và ngân hàng định vị uy tín thương hiệu và quảng bá thương hiệu hiệu quả tới các đối tác cấp cao tại một trong những sự kiện nổi bật nhất của Khối ngân hàng bán lẻ.


Các gói tài trợ

Diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2018 được tổ chức bởi Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG là sự kiện hội thảo và triển lãm thường niên có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. Diễn đàn quy tụ lãnh đạo các ngân hàng, các CIO, CTO, CSO, CRO, và các chuyên gia công nghệ, cùng gặp gỡ và trao đổi chuyên sâu về những vấn đề chiến lược trong ngành và tìm hiểu những giải pháp công nghệ ưu việt giúp các ngân hàng bán lẻ và dịch vụ tài chính phát triển vững mạnh trong Cách mạng Công nghiệp 4.

Thông tin chi tiết về đăng ký Phát biểu, Triển lãm và Tài trợ tại Diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2017, xin vui lòng liên hệ:

Đăng ký tài trợ & diễn giả
Cô Trần Phương Thảo 
Chuyên viên sự kiện
Cố định: 024 39 33 56 11 máy lẻ 18
Di động: +84 1636.236.888
Email: thaotran_sale@idg.com.vn

Đăng ký tham dự
Anh Nguyễn Quốc Hiệp 

Phụ trách khách tham dự
Cố định: 024 39 33 56 11 máy lẻ 18
Di động: +84 903 429 977
Email: hiep_nguyen@idg.com.vn