CLAYFIN

CLAYFIN

 

Website :

 www.clayfin.com

Địa chỉ :

104, Building No.13,Dubai Internet City, Dubai, UAE 

Điện thoại. :

+971 4-361-6631 

Fax :

 


Clayfin là nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp Ngân hàng số cho Bán lẻ, Doanh nghiệp lớn và Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong xu thế tăng trưởng nhanh về công nghệ số, Clayfin hỗ trợ cá ngân hàng xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng thông qua những trải nghiệm hợp kênh (Omnichannel) cao cấp và liền mạch. Triết lý về sản phẩm của chúng tôi dựa trên những nguyên lý về sự đơn giản, phổ biến, phù hợp với nhu cầu và bảo mật. Chúng tôi tin tưởng rằng các nguyên lý trên là rất quan trọng cho sự thành công của quá trình số hóa ngân hàng. Điều này giúp cho các ngân hàng tăng tưởng về mặt doanh số thông qua tăng số lượng khách hàng, tăng cường sự gắn bó với khách hàng dẫn tới tăng tốc giao dịch. 


SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ NỔI BẬT

Giải pháp ngân hang số cho Bán lẻ: 

 

Giải pháp ngân hang bán lẻ của Clayfin giúp cho các ngân hang tăng cường sự gắn bó với khách hang thông qua bộ tính năng hoàn thiện mà không chỉ đáp ứng các yêu cầu chức năng mà còn đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống hang ngày của khách hang thông qua các công cụ tương tác. Với Clayfin, bạn có thể tạo ra trải nghiệm hợp kênh đa dạng, có lien quan và liền mạch cho khách hang thông qua Chat bot, Thiết bị đeo thong minh, Máy tính bảng, Điện thoại và Internet. 

 

 • Internet Banking 
 • Mobile Banking 
 • Các sản phẩm giúp mở rộng khách hang và tăng cường gắn kết với khách hàng 
 • Mở tài khoản, dịch vụ online – Digital Onboarding 
 • Quản lý tài chính cá nhân – Personal Finance Management (PFM) 
 • Quản lý sự kiện cá nhân – Dateline (Event Aggregator) 
 • Ngân hang gia đình – Family Banking 
 • Ứng dụng ngân hang trên thiết bị đeo thong minh – Wearable Banking 
 • Tích hợp API – API Banking 
 • Trả lời tự động – Chatbot Banking 

 

Giải pháp ngân hàng số cho Doanh nghiệp: 

 

Các doanh nghiệp dành phần lớn nhân lực và sự ưu tiên để phát triển kinh doanh, do đó họ có xu thế dựa vào ngân hàng để lo mảng tài chính của mình. Clayfin giúp các ngân hàng có thể thực hiện các chức năng tài chính trong doanh nghiệp như quyết định tài chính, nhân rộng quy trình hoặc thực hiện các giao dịch. Giải pháp của Clayfin được thiết kế cho các ngân hàng để giải quyết các nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ đến các doanh nghiệp lớn, đa quốc gia 

 

 • Internet Banking 
 • Sản phẩm khác: 
 • Mở tài khoản, dịch vụ online – Digital Onboarding 
 • Tích hợp API – API Banking