Chương trình hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

     PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ – NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT VÀ GIẢI PHÁP

NGÀY 1

28 | 11 | 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH

TIỆC TỐI & LỄ TRAO GIẢI
18:00 – 21:30

18:00

Đăng ký Đại biểu & Tiệc Cocktail

18:30

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

  • Lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng

  • Phát biểu của nhà Tài trợ

19:10

Trao tặng Kỷ niệm chương

19:20

Tiệc tối Giao lưu

19:30

Lễ trao giải Ngân hàng tiêu biểu tại Việt Nam 2018

21:30

KẾT THÚC TIỆC TỐI

 

 

NGÀY 2

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ
– NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT VÀ GIẢI PHÁP

 29 | 11 | 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH

PHIÊN KHAI MẠC & BÁO CÁO CHÍNH

07:30 – 12:00

Điều phối: Ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BIDV)

07:30

Đăng ký Đại biểu & Tham quan Triển lãm

08:00

PHÁT BIỂU KHAI MẠC & PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổng thư ký, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
Ông Lê Thanh Tâm, Tổng giám đốc, IDG Việt Nam
Ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phát biểu
chào mừng và giới thiệu về thực trạng phát triển Ngân hàng bán lẻ tại Tp. Hồ Chí Minh

08:30

An ninh mạng và bảo mật thanh toán – yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt
động và mở rộng khách hàng
Lãnh đạo Tập đoàn Mastercard

08:50

Giải pháp thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an ninh, an
toàn cho ngân hàng và khách hàng
Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

09:10

Tương lai của hoạt động thương mại
Ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc khối Sản phẩm tại Việt Nam – Lào – Campuchia, tập
đoàn Visa

09:30

TIỆC TRÀ

9:45

Hình thành hệ sinh thái cho thị trường ngân hàng bán lẻ trên nền tảng công nghệ số –
Quan hệ giữa Ngân hàng và Fintech
Ông Trần Thanh Nam, CEO, Công ty Công nghệ và Dịch vụ Moca

10:05

Sự phát triển của công nghệ thanh toán: Truyền tải những giá trị độc đáo
Ông Tac Wantanabe, Phó giám đốc, Công ty Thẻ tín dụng Nhật Bản JCB

10:25

Chiến lược thúc đẩy tín dụng khách hàng cá nhân, tăng lợi nhuận ngân hàng bán lẻ

Ông Trần Quốc Anh, Giám đốc khối Khách hàng cá nhân, HDBank

10:45

TỌA ĐÀM

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ HIỆN NAY –
NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH CẦN QUAN TÂM VÀ KHUYẾN NGHỊ

Chủ trì: Ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam (BIDV)

Thành phần tham gia:
Ông Trần Quốc Anh, Giám đốc khối Khách hàng cá nhân, ngân hàng HDBank
Ông Trần Thanh Nam, CEO, Công ty Công nghệ và Dịch vụ Moca
Ông Tac Watanabe, Phó giám đốc, Công ty Thẻ tín dụng Nhật Bản (JCB)
Lãnh đạo Tập đoàn Mastercard
Ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc khối Sản phẩm tại Việt Nam – Lào –
Campuchia, tập đoàn Visa

12:00 KẾT THÚC PHIÊN BUỔI SÁNG


CHUYÊN ĐỀ 1
NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI
CHÍNH – NGÂN HÀNG
13:30 – 17:00 | Diễn ra song song với Chuyên đề 2
Điều phối:
Ông Nguyễn Hữu Trung, Chuyên gia Tài chính – Ngân hàng, IDG Việt Nam

13:30

Vấn đề an ninh mạng trong hệ thống ngân hàng bán lẻ và hệ thống thanh toán – Kinh
nghiệm tại Singapore
Ông John Yong, Nguyên Giám đốc Tập đoàn An ninh mạng IDA, Singapore

13:50

Dịch vụ kết nối khách hàng trên nền tảng số hóa
Ông Đàm Hồng Tiến, Giám đốc khối Bán lẻ, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
(VietinBank)

14:10

Ứng dụng công nghệ số hóa và tự động hóa quy trình vào vận hành ngành hàng bán lẻ
Ông Nguyễn Minh Thoại, Giám đốc Kinh doanh Kĩ thuật số, công ty TNHH Digi-texx Việt
Nam

14:30

Xây dựng dịch vụ tài chính toàn diện dựa trên nền tảng hạ tầng công nghệ số
Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Dịch vụ Kĩ thuật số, Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam (Vietcombank)

14:50

OCB Omni – Ngân hàng hợp kênh đầu tiên tại Việt Nam góp phần phát triển dịch vụ
bán lẻ
Ông Dư Xuân Vũ, Giám đốc khối Công nghệ, Ngân hàng Phương Đông (OCB)

15:10

TIỆC TRÀ

15:30

THẢO LUẬN:

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ

 

Điều phối: Ông Nguyễn Hữu Trung, Chuyên gia Tài chính – Ngân hàng, IDG Việt Nam
Thành phần tham gia:

Ông John Yong, Nguyên Giám đốc Tập đoàn An ninh mạng IDA, Singapore
Ông Đàm Hồng Tiến, Giám đốc khối Bán lẻ, ngân hàng VietinBank
Ông Dư Xuân Vũ, Giám đốc khối Công nghệ, Ngân hàng Phương Đông
(OCB)
Ông Atul Dixit, Tổng giám đốc, Công ty Prudential Finance Việt Nam
Ông Nguyễn Minh Thoại, Giám đốc Kinh doanh Kĩ thuật số, công ty TNHH
Digi-texx Việt Nam

17:00

KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ 1

 

 

CHUYÊN ĐỀ 2
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
13:30 – 17:00 | Diễn ra song song với Chuyên đề 1
Điều phối: Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt
Nam (NAPAS)

13:30

Phát triển thanh toán thẻ, góp phần đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt
Nam
Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt
Nam (NAPAS)

13:50

Nâng cao trải nghiệm dịch vụ ngân hàng thông qua công nghệ số
Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Tổng giám đốc, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín
(Sacombank)

14:10

Ngân hàng mở sử dụng API – Phát kiến cho tương lai của ngành ngân hàng

Lãnh đạo Tập đoàn IBM

14:30

Phát triển thanh toán trung gian góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Ông Trần Thanh Nam, CEO, Công ty Công nghệ và Dịch vụ Moca

14:50

Blockchain đa kết nối trong hoạt động liên ngân hàng – giải pháp cho hệ thống Nhận
dạng số và Điểm tín dụng
Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch, Công ty Cổ phần Công nghệ KardiaChain

15:10

TIỆC TRÀ

15:30

THẢO LUẬN:

GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ

HIỆU QUẢ, AN TOÀN, BỀN VỮNG

 

Điều phối: Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Thanh toán
Quốc gia Việt Nam (NAPAS)

Thành phần tham gia:
Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Tổng giám đốc, Ngân hàng Sacombank
Lãnh đạo Tập đoàn IBM
Ông Trần Thanh Nam, CEO, Công ty Công nghệ và Dịch vụ Moca
Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch, Công ty Cổ phần Công nghệ KardiaChain

17:00

KẾT THÚC DIỂN ĐÀN NGÂN HÀNG BÁN LẺ VIỆT NAM 2018